In deze aflevering van Young Ones praat ik met Jerry Opier. Deze jonge ondernemer is de oprichter en CEO van BANK15 en Tafel15. We praten over zijn jeugd, waarin hij zich verdiepte in zijn Molukse achtergrond en flink rebelleerde. Tot het moment dat iemand hem belangeloos een kans bood om iets van zijn leven te maken. Dit heeft zo’n diepe indruk gemaakt dat het de blauwdruk heeft gevormd voor de manier waarop hij zijn ondernemingen heeft ingericht.

We spreken over de mooie en moeilijke kanten van het ondernemen, hoe je omgaat met mensen die niet in je idee geloven, groot denken en meer!